CHECKPOINT

EN STATION.

6 ANALYSER.

100% FEEDBACK.


1. Hjärtat

2. Kroppssammansättning

3. Metabolism

4. Prestationsförmåga

5. Rörlighet

6. Livsstil

HJÄRTAT

Vilopuls
Mäter antalet hjärtslag per minut under avslappning.


Riskanalys
En typ av screening av hjärtfunktionen för att utesluta eller identifiera eventuella risker.


Stressanalys
Vår stresskontroll utgår från hjärtslagsvariabiliteten för att avgöra stressbelastningen för hjärtat.


Cardio Fit Level
Ett värde för hur vältränat ditt hjärta är på en skala 1-10.


Träningszoner
Antalet hjärtslag under olika träningsfaser definieras utifrån ett antal testresultat.


KROPPS SAMMANSÄTTNING

Vattenvolym
Den totala mängden vätska i kroppen, här uttryckt som ”body water”.

Muskelmassa
Andelen muskelmassa som skyddar och ger stöd åt ditt muskelskelett-system.

Muskeldistribution
En utvärdering som visar fördelningen av muskler i jämförelse med standardvärden.

Fettprocent
Procent kroppsfett ger en indikation på hur stor andel av kroppsmassan som utgörs av fett.

Visceralt fett
En typ av fett innanför bukhinnan som kan innebära en högre risk för diabetes, högt blodtryck och kärlsjukdom.

METABOLISM

Vilande metabolism
Mäter den mängd energi som krävs för andning, blodcirkulation, celltillväxt och matsmältning vid fullständig vila.


Energianskaffning
Andningsgasanalys som mäter förbränningen av kolhydrater och fetter och visar vad din kropp föredrar som bränsle.


Syreupptagningsförmåga
En avgörande indikator för att utvärdera din hälsostatus och kondition

.

Syreförbränning
Här mäts mängden koldioxid i utandningen ger information om din kosthållning.

PRESTATIONS FÖRMÅGA

Fitness Level
Ett uttryck för hur hälsostatusen och hur vältränat ditt hjärta är.


Kraftgenerering
Ett av de bästa måtten för din träningsförmåga är hur mycket kraft du genererar i form av watt.


Syreintag
Mått för maximalt syreintag. Det viktigaste kriteriet för uthållighet.


Träningszoner
Dina individuella hjärtfrekvenser i olika träningsfaser baserat på dina testresultat vägs in.

RÖRLIGHET

Axlar
Värden för stabilitet och rörlighet som skyddar axlarna från smärta och skador.

Höft, knä och anklar
En kontroll av rörligheten i dina höfter, knän och fotleder. Även balans och kroppsstabilitet testas.

Bål
Ett test som analyserar bålrörlighet och bålstabiliteten.

LIVSSTIL

Hälsovanor
Undersöker dina hälsovanor i form av fysisk aktivitet, sömn, alkoholintag och rökning/snusning.

Psykisk hälsa
Ditt psykiska välmående. Påverkar din fysiska status och är därför avgörande för god hälsa.

Motståndskraft
Här beskrivs din förmåga att hantera utmaningar och svåra situationer på ett bra sätt.

Viljekraft
Viljekraften, viljan att välja och agera, är ett mått på hur du kan hantera olika hinder och motgångar.