BETEENDE

Stresshantering

Negativ stress kostar

En överstressad medarbetare kommer kosta mer än den ger.


Vi arbetar med struktur och strategier för att ge effektiva och reflekterande individer, team och arbetsplatser. Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron minskar.

Yoga

Meditation

Inre ballans för ökat välmående

Yoga och meditation visar positiva effekter på allmän hälsa, som stresshantering, psykisk hälsa, sömn och balans. Studier indikerar till exempel att yoga, liksom annan fysisk träning, kan sänka hjärtfrekvensen, andningshastigheten och blodtrycket.

Coaching

För tydligare mål och ökad motivation

Coaching ger möjlighet till reflektion, lyfter målbilder, riktningar, värderingar och tydliggör det huvudsakliga syftet. När det känns viktigt - kommer drivkraften och motivationen av sig själv - och då kan vi nå oanade resultat!

Mental träning / NLP

Hantering av tankar

Vi tränar våra tankar, vårt mindset och attityder. Tankens kraft är stark och kan vi hantera de automatiska tankarna är vi i framkant.